Wednesday, 21 August 2019

iLuvSolat

icon iLuvSolat

Firman Allah SWT:

annisa103 iLuvSolat
“Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya”
(Surah an-Nisaa : 4 : 103)

Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah kerana dengan limpah dan kurniaNya dapat juga saya menyiapkan aplikasi iLuvSolat versi 1.0, aplikasi Android terbaru yang saya usahakan.

Idea untuk membuat iLuvSolat ini datang daripada abstrak untuk Projek Tahun Akhir (FYP) saya di Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian dengan tajuk yang saya usulkan, MyMuslim. Namun beberapa perubahan dilakukan dan tajuk saya ditukar kepada I Love Solat, I Love Solat merupakan sebuah edutainment game yang mana dikhususkan untuk golongan kanak-kanak berumur 3-4 tahun.

Berikut beberapa Screenshot untuk aplikasi ini:

1 Install iLuvSolat2 PilihLokasi iLuvSolat

Kiri: Icon iLuvSolat
Kanan: Senarai Negeri

3 PilihKawasan iLuvSolat4 Refresh iLuvSolat

Kiri: Senarai Kawasan/Zon
Kanan: Setelah Lokasi dipilih, sila Refresh dengan menekan butang di sebelah tajuk

5 WaktuSolat iLuvSolat6 Menu iLuvSolat

Kiri: Paparan setelah refresh
Kanan: Menu

7 Info iLuvSolat

Info mengenai iLuvSolat

Download DISINI atau http://www.kauthar.net/download.php?file=1

Keperluan:

  • Android 2.1 dan keatas.
  • Kena ada Internet Connection (offline akan disediakan lama lagi, leceh sikit nak amik data dari website tu).

Versi 1.1.1
- Fix looping suruh exit bila tiada internet connection

Versi 1.1 (http://www.kauthar.net/download.php?file=iluvsolat1.1)

  • Buang exit button
  • Run in background bila tekan butang back/home
  • Automatik refresh selepas tukar lokasi

Versi 1.0 (http://www.kauthar.net/download.php?file=iluvsolat1.0):

  • Tukar Lokasi
  • Refresh
  • Cek talian internet

Perancangan akan datang:

  • Offline mode (kena kemaskini setiap seminggu/sebulan)
  • Azan

Download DISINI atau http://www.kauthar.net/download.php?file=1

pixel iLuvSolat

Facebook Comments

comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a Gravatar!

CommentLuv badge