Thursday, 21 September 2023

Biodiversiti Malaysia Khazanah Semula Jadi Warisan Kita

23 July 2014 by  
Filed under Wordless

Foto Hari Ini

Biodiversiti Malaysia Khazanah Semula Jadi Warisan Kita
========================================

Malaysia merupakan bumi yang bertuah yang kaya dengan kepelbagaian bio. Kepelbagaian bio merangkumi semua benda hidup serta ekosistem yang merupakan habitat bagi kehidupan ini. Kita semua adalah sebahagian dari jaringan kehidupan yang kompleks ini dan saling bergantung antara satu sama lain. Malaysia merupakan salah satu daripada 12 negara paling kaya dari segi kepelbagaian bio.

Terdapat lebih 15,000 jenis tumbuhan berbunga dijumpai di Malaysia iaitu hampir 10 peratus daripada jenis tumbuhan berbunga yang terdapat di dunia. Malaysia turut memiliki lebih 175,000 spesis haiwan iaitu lebih daripada 15 peratus daripada semua spesis yang hidup di dunia.

Terdapat lebih 3,000 spesis orkid iaitu antara bunga yang paling eksotik di negara ini disamping lebih 350 spesis reptilia, 300 spesis mamalia, 1,000 spesis rama-rama, 730 spesis burung. Malaysia juga merupakan habitat kepada bunga terbesar di dunia (bunga Rafflesia), pokok tropika tertinggi (pokok tualang) dan penghuni pokok yang terberat di dunia (orang utan).

Ekosistem semulajadi Malaysia adalah antara yang paling mengagumkan di dunia yang terdiri daripada hutan hujan tanah rendah, hutan bakau, hinggalah ke hutan paya, hutan bukit dan gua batu kapur, hutan gunung dan juga padang rumput Alpine yang kesemuanya berada berhampiran dengan garisan Khatulistiwa.

Pantai-pantai, terumbu batu karang dan taman-taman lautnya dipenuhi dengan pelbagai hidupan yang berwarna-warni dengan beraneka bentuk dan saiz.

Ekosistem semulajadi Malaysia menyediakan perkhidmatan kritikal bukan sahaja kepada negara ini malahan juga kepada seluruh dunia. Secara keseluruhan perkhidmatan ekosistem dianggarkan bernilai melebihi 30 trilion dolar Amerika setahun.

Hutan hujan di negara ini merupakan salah satu penyumbang oksigen utama dunia, walaupun ia hanya meliputi sebahagian kecil permukaan bumi, namun ianya menghasilkan bekalan oksigen yang tinggi. Ini dapat membantu mengekalkan bekalan udara untuk kegunaan manusia dan mengawal serta melindungi iklim dunia.

Hutan hujan di negara ini juga turut membantu mengimbangi jumlah hujan dan menyediakan air yang bersih, mencegah berlakunya banjir serta mengelakkan kejadian hakisan tanah. Ia turut menyediakan bekalan makanan, sumber bekalan bahan industri dan ubat-ubatan. Lebih 70 peratus daripada tumbuhan yang telah dikenalpasti dengan ciri-ciri anti kanser telah ditemui di hutan hujan tropika.

Hutan hujan Malaysia juga merupakan kediaman bagi masyarakat Orang Asli yang merupakan penjaga hutan ini dan memiliki pengetahuan tradisi yang meluas mengenai sumber-sumber kepelbagaian bio.

Hutan bakau, hutan paya laut dan terumbu karang merupakan antara habitat yang paling produktif dalam menyokong industri perikanan dan melindungi kawasan tanah pamah di pantai berdekatan. Ekosistem semulajadi Malaysia menawarkan nilai estetik untuk dinikmati oleh kita semua seperti menjalankan aktiviti rekreasi hutan, memerhati burung, berakit dan menyelam.

Bagi memastikan generasi akan datang dapat terus menikmati dan memperolehi faedah daripada kepelbagaian bio, usaha yang menyeluruh perlu dilaksanakan bagi melindungi sumber kepelbagaian bio ini.

Malaysia komited terhadap pemuliharaan ekosistem, kepelbagaian spesis dan genetik. Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan menyediakan arah tuju pengurusan kepelbagaian bio di Malaysia. Selaras dengan dasar ini, kerajaan Malaysia telah mengguna pakai wawasan bersama mengenai kepelbagaian bio yang terdiri daripada 3 pendekatan utama.

Pengukuhan sistem kawasan perlindungan merupakan salah satu langkah paling efektif dalam memelihara kepelbagaian bio. Taman-taman Negara, kawasan perlindungan hidupan liar dan burung serta kawasan perlindungan lain merupakan asas kepada kemandirian jangka panjang kepelbagaian bio. Pengurusan tanah dan landskap laut diintegrasikan dalam perancangan dan pembangunan. Ini memberikan pendekatan yang menyeluruh dalam pengurusan dan pemuliharaan kepelbagaian bio.

Dengan mengarus perdanakan kepelbagaian bio, aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pemuliharaan dan pengurusan kepelbagaian bio secara mampan akan diintegrasikan dalam dasar-dasar, pelan-pelan dan program-program yang berkaitan.

Setiap individu di bumi ini mempunyai peranan mereka masing-masing. Masa depan kepelbagaian bio bukan sahaja bergantung kepada pihak kerajaan, tetapi juga dengan usaha pelbagai pihak seperti para ahli akademik, penyelidik, masyarakat tempatan, pertubuhan bukan kerajaan, industri dan sektor-sektor lain dalam masyarakat.

Perlindungan terhadap kepelbagaian bio adalah penting bagi generasi sekarang dan generasi akan datang. Marilah kita bersatu bagi mencapai wawasan bersama mengenai kepelbagaian bio dengan hidup secara harmoni bersama alam semulajadi.

Posted by kautharhilmyz – from Instagram.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Comments

comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a Gravatar!

CommentLuv badge