Thursday, 21 September 2023

Biodiversiti Malaysia Khazanah Semula Jadi Warisan Kita

July 23, 2014 by  
Filed under Wordless

Biodiversiti Malaysia Khazanah Semula Jadi Warisan Kita ======================================== Malaysia merupakan bumi yang bertuah yang kaya dengan kepelbagaian bio. Kepelbagaian bio merangkumi semua benda hidup serta ekosistem yang merupakan habitat bagi kehidupan ini. Kita semua adalah sebahagian dari jaringan kehidupan yang kompleks ini dan saling bergantung antara satu sama lain. Malaysia merupakan salah satu daripada 12 […]