Monday, 18 November 2019

iLuvislam.com Lancarkan iLi Platform™ & iLiCool™

iLuvislam.com Lancarkan iLi Platform™ & iLiCool™
Im Koyube

Alhamdulillah, iLuvislam.com maju setapak lagi dengan pelancaran iLi Platform™. Ia merupakan satu platform di mana para programmer iLuvislam dan sesiapa sahaja yang mempunyai kemahiran programming; untuk membangunkan ‘web application’ dengan menggunakan API (Application Programming Interface) yang disediakan oleh iLuvislam.com.

iLiPlatform iLuvislam.com Lancarkan iLi Platform™ & iLiCool™

Bagi memulakan langkah, team programmer iLuvislam sendiri telah mencipta sebuah aplikasi perintis yang dinamakan iLiCool™. Ia membolehkan pengguna iLuvislam.com mengetahui ‘update’ terbaru dari kami tanpa membuka ‘browser’ dan tanpa perlu kerap memeriksa isi kandungan baru iLuvislam.com setiap masa.

ilicool iLuvislam.com Lancarkan iLi Platform™ & iLiCool™

InsyaAllah dari masa ke masa, kami akan membangunkan pelbagai lagi aplikasi yang menggunakan iLi Platform™.

Malah, kami memberi peluang kepada mana-mana programmer untuk bersama membangunkan pelbagai aplikasi menarik!

Bagi ‘download’ dan ‘install’ iLiCool™, berikut adalah langkah-langkah yang perlu anda ikuti :

1. Sila klik link di bawah untuk ‘download’ Adobe AIR.

Download Abode AIR

2. Sila klik link di bawah untuk ‘download’ iLiCool™

http://www.notify.iluvislam.com/getFile.php

3. Selepas itu, ‘install’ Adobe AIR ke dalam komputer anda dengan klik icon seperti di bawah :


READ MORE…

_________________________________________

pixel iLuvislam.com Lancarkan iLi Platform™ & iLiCool™

Facebook Comments

comments

Comments

One Response to “iLuvislam.com Lancarkan iLi Platform™ & iLiCool™”
  1. Плюсы такой схемы сотрудничества:
    экономия времени и нервов,
    ведь вам не нужно ждать в очередях за справками, подтверждающими наличие стабильного и официального дохода,
    а также тратить время на поездки в офис компании.
    http://www.iqfinance.ru/ recently posted.. http://www.iqfinance.ru/My Profile

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a Gravatar!

CommentLuv badge